Con người văn hóa, gia đình văn hóa, doanh nghiệp văn hóa – Kiến tạo con người tinh hoa P16

Tháng Năm 20, 20210

Cô bé ấy sống văn hóa lắm

Gia đình ấy văn hóa lắm

Khu dân cư ấy văn hóa lắm

Doanh nghiệp đó ấy văn hóa lắm

Đó là câu cửa miệng chúng ta từng nghe…

Thực hư thì sao, mọi người có thật sự hiểu gì từ những câu nói cửa miệng ấy. Như thế nào là văn hóa? Như thế nào là gia đình văn hóa…

Có hay chăng là cô bé ấy sống đạo đức, lành mạnh, đoàn kết, nhân văn

Có hay chăng là gia đình ấy có truyền thống hiếu học, đùm bọc lẫn nhau

Có hay chăng…

Văn hóa là một cụm từ chung chung có nghĩa bao hàm rộng, tùy theo góc hiểu từng người, có những người sẽ chưa thật sự hiểu vì cả cuộc đời họ chưa từng cảm nhận được văn hóa đích thực.

Ẩn đằng sau câu cửa miệng ấy là một góc nhìn đa chiều

Gia đình ấy văn hóa, ắt hẳn đó là cảm nhận khi chúng ta có cơ hội tiếp xúc, cảm nhận được qua hệ giá trị và hành động họ thể hiện ra bên ngoài. Nhưng chưa hẳn đó đã là những gì xảy ra thực sự bên trong. Một gia đình có truyền thống học hành, nhưng ba mẹ thì lạnh lùng xa cách, anh em trong gia đình thì ghen tỵ lẫn nhau, liệu rằng có phải một gia đình văn hóa.

Giá trị văn hóa thực ra rất mong manh, mất nhiều thời gian để xây dựng nhưng dẹp bỏ nó thì rất nhanh. Giá trị văn hóa được thể hiện ra bên ngoài bởi hệ giá trị hành động, sâu hơn cả hệ giá trị đó được toát ra từ một hoặc nhiều giá trị đích thực từ bên trong.

Giá trị văn hóa của một tập thể được tạo nên bởi sự hòa hợp của tất cả cá nhân

Gia đình, khu dân cư, doanh nghiệp là những gì đại diện cho tập thể. Giá trị văn hóa của một tập thể là sự kết hợp hài hòa, nhất thống của những con người trong tập thể ấy.

Có bao nhiêu tính cách của tập thể?

Liệu rằng có thể xây dựng tính cách cho một tập thể? Câu trả lời là có, nếu như tất cả các thành viên trong tập thể có tính cách đó.

Một tập thể muốn xây dựng tính cách kỷ luật thì 100 % con người phải có tính cách kỷ luật.

Một tập thể muốn xây dựng tính sáng tạo thì 100% con người phải có tính sáng tạo.

Doanh nghiệp cũng vậy, muốn hình thành nên một giá trị văn hóa (như một tính cách) thì 100% con người cần có tính cách đó. Việc của doanh nghiệp hãy xác định tính cách trước và tìm, tuyển dụng những con người có tính cách phù hợp vào tổ chức. Hoặc đào tạo để họ có tính cách ấy – Cho phù hợp.

Hành trình xây dựng tính cách cầu tiến cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp bạn có bao nhiêu tính cách?

Các cá nhân trong doanh nghiệp bạn có bao nhiêu tính cách giống tính cách doanh nghiệp?

Đặt câu hỏi cho chính những người dẫn dắt doanh nghiệp, liệu rằng có thực sự hiểu doanh nghiệp mình có những tính cách gì? Và những nhân sự trong doanh nghiệp có bao nhiêu người có tính cách đó?

ĐỂ TÌM RA SỰ PHÙ HỢP GIỮA NHÂN VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP…

Khi cá nhân và tập thể hòa hợp làm một, hệ tính cách, giá trị văn hóa sẽ được thực hiện rõ nhất. Và khi vững móng, giá trị văn hóa ấy sẽ được lan tỏa ra ngoài một cách rõ rệt.

Khách hàng cảm nhận được.

Đối tác cảm nhận được.

Xã hội cảm nhận được.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Và có thể đánh rơi trong 1 thời điểm

Hãy hiểu rằng hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa cho một tổ chức là một hành trình bền bỉ. Xây dựng vài chục năm nhưng có thể đánh rơi chỉ trong một thời điểm.

Một hành trình cần có sự kiên trì, có thách thức và đầy những khó khăn.

Nhưng ắt hẳn đó sẽ là một hành trình ý nghĩa, dựa trên mục đích cao cả về việc tạo dựng giá trị văn hóa cho xã hội, dù chỉ 1 người, 2 người hay cả một đám đông.

Doanh nghiệp có văn hóa ví như người có hồn

Cơ sở hạ tầng, sản phẩm, doanh thu lợi nhuận… và hàng nghìn yếu tố khác chỉ là các tế bào cấu thành nên phần thân thể của doanh nghiệp.

Chính văn hóa được ví như phần hồn của doanh nghiệp, người có hồn ắt hẳn sẽ thú vị và hạnh phúc hơn, người vô hồn chắc chẳng ai chơi.

Là như vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tran Van Hai
About Us
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image