Home2021

2021 Tháng Bảy

Những trích đoạn trong cuốn sách tôi viết, kể về một vài câu chuyện về những con người tôi tiếp xúc, có cơ hội làm việc hoặc chỉ là một người lạ. Mỗi mẩu chuyện là một thông điệp nhẹ nhàng, thực tế và chẳng khoa trương.
Thân mời bạn đón đọc
Tran Van Hai
About Us