Sản phẩm

Bổ sung thêm kiến thức về thương hiệu, quản trị sản xuất và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, là bàn đạp cho sự phát triển vượt bậc.
Tôi đã từng đồng hành cùng hành trình gấp đôi doanh thu của một số doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Tran Van Hai
About Us